top of page
Search

Risks of fraud related to the vaccine rollout programme

Afternoon all,

Please find attached documents designed to alert people to risks of fraud related to the vaccine rollout programme . It would be appreciated if you could share these widely.

Kindest regards

Prynhawn i gyd,

Dewch o hyd i ddogfennau atodedig sydd wedi'u cynllunio i dynnu sylw pobl at risgiau twyll sy'n gysylltiedig â'r rhaglen cyflwyno brechlyn. Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech rannu'r rhain yn eang.

Cofion cynnes

Paula Westall Democratic and Scrutiny Assistant / Cynorthwyydd Gweinyddol/WP Democratic Services / Gwasanaethau Democrataidd Vale of Glamorgan Council / Cyngor Bro Morgannwg tel / ffôn: 01446 709396 mob / sym: e-mail / e-bost: PWestall@valeofglamorgan.gov.uk Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really need to. Ystyriwch yr amgylchedd. Peidiwch ag argraffu'r neges hon oni bai fod gwir angen. Visit our Website at www.valeofglamorgan.gov.uk Ewch i'n gwefan yn www.bromorgannwg.gov.uk Find us on Facebook / Cewch ddod o hyd i ni ar Facebook Follow us on Twitter / Dilynwch ni ar Twitter

Correspondence is welcomed in Welsh or English / Croesewir Gohebiaeth yn y Gymraeg neu yn Saesneg.5 views

Comentários


bottom of page