top of page
Search

Heritage Lottery Fund 1-2-1 Funding meetings


Thursday 15th March 2018

GVS Barry Community Enterprise Centre

At the Heritage Lottery Fund (HLF) we know that some community and voluntary groups are nervous of filling in grant application forms. This is why we offer a one-to-one advice service where you can meet officer’s and talk through your project and the process of applying for a grant.

We fund heritage projects but that doesn’t just mean old buildings. It can also include history and heritage reflected through communities, people’s memories and stories and working with young people to explore ideas of identity and place.

We are pleased to announce that Andrew Harris, Development Officer, will be available at Glamorgan Voluntary Services in Barry on Thursday 15th March 2018.

If you would like to book a meeting, please contact Andy Harris on 029 2023 4155 or andrew.harris@hlf.org.uk by Thursday 8th March 2018.

Cyfarfodydd Ariannu Un-i-Un Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Dydd Iau 15 Mawrth 2018

GVS Canolfan Menter Cymunedol Y Barri

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) rydym yn ymwybodol fod rhai grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn nerfus am lenwi ffurflenni a gwneud ceisiadau am arian. Dyna pam yr ydym yn cynnig gwasanaeth cynghori un-i-un lle y gallwch gyfarfod swyddogion a thrafod eich prosiect.

Mae gennym ffocws dreftadaeth clir ond nid yw hyn yn golygu dim ond adeiladau a chadwraeth, gall hefyd gynnwys hanes a threftadaeth a adlewyrchir drwy gymunedau, straeon ac atgofion pobl a gweithio gyda phobl ifanc i archwilio syniadau o hunaniaeth a lle.

Rydym yn falch o allu cyhoeddi fod Andrew Harris, Swyddog Datblygu, ar gael yn Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg yn Y Barri ar ddydd Iau 15 Mawrth 2018.

Os hoffech fynychu cyfarfod un-i-un, cysylltwch â Andy Harris ar 029 2023 4155 neu andrew.harris@hlf.org.uk cyn dydd Iau 8 Mawrth 2018. Cynhelir y cyfarfodydd yn Saesneg.

4 views
bottom of page